Logo

CatalanEspañol (spanish formal Internacional)French (Fr)English (United Kingdom)
Comunicat de Premsa

Menú principal
Inici
Què és l'INAF
Plaça financera andorrana
Normes de conducta
Entitats supervisades
Organismes d'Inversió Col·lectiva (OIC)
Preguntes freqüents
Mapa web

AREB logotip 2015-06

 

euros-andorrans

Normativa i regulació
Legislació
Normativa comptable
Comunicats tècnics
Contacteu amb nosaltres
Dades de contacte
Consultes
Reclamacions
Recursos humans
CV
Vacants
Inaf en líniaAvís legal
Històric

L’INAF fou constituït amb la Llei de creació de l’Institut Nacional Andorrà de Finances, de data 12 de juny de 1989, com a institució financera de caràcter públic amb l’objectiu de facilitar el finançament del sector públic, d’ajudar el Govern a acomplir els seus objectius socials i econòmics i d’assistir les autoritats en la direcció de la política financera i econòmica. Posteriorment, la Llei de modificació de la Llei de modificació de la Llei de creació de l'INAF, del 3 de setembre de 1993, va definir l’INAF com a òrgan tècnic executiu de l’autoritat financera del Principat d’Andorra i li va atorgar unes funcions addicionals derivades d’aquesta condició.

Deu anys més tard, amb l’adopció de la Llei 14/2003 del 23 d'octubre, la qual derogava les dues lleis esmentades prèviament, es van augmentar les funcions d’aquest Institut a l’efecte de dotar-lo de més independència i, en línies generals, d’equiparar les seves competències a les d’entitats supervisores d’altres països. Concretament, l’augment de les funcions de l’INAF depenia de dotar-lo de competències en matèria de supervisió i control, així com d’incrementar el seu camp d’actuació, per tal que li permetés emprendre autònomament actuacions com inspeccions in situ; la substitució d’administradors; la determinació de mesures cautelars i també que li atorgués competències sancionadores. En aquest sentit, quedava dissolta la Comissió Superior de Finances recaient la facultat d’instruir els expedients a l’INAF així com la relativa a sancionar infraccions lleus i greus. El poder sancionador relatiu a les infraccions molt greus concernia el Govern. A partir de la Llei 35/2010, del 3 de juny, de règim d’autorització per a la creació de noves entitats operatives de sistema financer, la facultat de sancionar les infraccions molt greus també recau en l’INAF.

A partir del 23 de maig del 2013, l'INAF està regulat per la Llei 10/2013, del 23 de maig de l'Institut Nacional Andorrà de Finances.

 

17 / 10 / 2018

© 2018 Institut Nacional Andorrà de Finances