Logo

CatalanEspañol (spanish formal Internacional)French (Fr)English (United Kingdom)
Comunicat de Premsa

Menú principal
Inici
Què és l'INAF
Plaça financera andorrana
Normes de conducta
Entitats supervisades
Organismes d'Inversió Col·lectiva (OIC)
Preguntes freqüents
Mapa web

AREB logotip 2015-06

 

euros-andorrans

Normativa i regulació
Legislació
Normativa comptable
Comunicats tècnics
Contacteu amb nosaltres
Dades de contacte
Consultes
Reclamacions
Recursos humans
CV
Vacants
Inaf en líniaAvís legal
Funcions i competències

L’INAF té la potestat per realitzar totes aquelles actuacions que siguin necessàries per al correcte desenvolupament de les seves funcions, les quals es desglossen tot seguit:

  • Supervisió i control

L’INAF supervisa i controla les entitats integrades en el sistema financer a fi i efecte d’assegurar el compliment de la normativa aplicable a aquestes entitats.

  • Poder disciplinari i sancionador

L’INAF exerceix el poder disciplinari i sancionador de les entitats integrades al sistema financer.

Un cop incoat un procediment, l’INAF pot, en l’exercici del poder disciplinari, adoptar les mesures cautelars que cregui convenients amb la finalitat última de protegir el sistema financer, els interessos econòmics afectats i l’eficàcia de la resolució que s’adopti. 

  • Serveis de tresoreria i de gestió del deute públic

L’INAF presta els serveis de tresoreria de l’Estat i duu la gestió financera de les emissions de deute públic del Principat d’Andorra.

  • Agent financer

L’INAF duu a terme aquelles activitats financeres d’interès general que li siguin encomanades pel Govern i, en especial, la promoció de les inversions en zones geogràfiques i en els sectors econòmics que requereixin una atenció prioritària, com ara les infraestructures, l’habitatge i l’agricultura.

  • Assessorament i estudis

L’INAF eleva al Govern informacions i dictàmens sobre la legislació financera i li proposa mesures susceptibles de millorar l’ordenació i la reglamentació del sistema financer. Alhora assessora el Govern i elabora estudis i estadístiques en matèria financera, procedint també a l’establiment i publicació d’una memòria anyal explicativa de les tasques desenvolupades.

  • Relacions internacionals 

L’INAF estableix relacions i acords de col·laboració en l’àmbit de les seves funcions i competències amb bancs centrals i autoritats de supervisió financera d’altres països, i amb organismes oficials nacionals i internacionals relacionats amb temes financers.

 En l’exercici de les seves funcions, l’INAF: 
  • Aplica i fa aplicar les normes i disposicions en vigor, mitjançant els procediments i les normes tècniques instrumentals que siguin necessàries.
  • Sol·licita i rep, ocasionalment o sistemàticament, de les entitats integrades al sistema financer tota la informació que consideri necessària i, si escau, n’exigeix la certificació per part d’auditors externs.
  • Realitza, en compliment de les seves funcions, inspeccions in situ de les entitats integrades al sistema financer, directament o mitjançant auditors externs. 
  • Rep, a efectes administratius, dels departaments o serveis de l’administració, informació relativa a les irregularitats eventuals comeses en relació amb la legislació vigent del sistema financer.   
 

17 / 10 / 2018

© 2018 Institut Nacional Andorrà de Finances